RoxRay™

Mäter storleken på sten

RocksRay Sweden AB utvecklar stenradarn RoxRay™

som använder radartekniken på ett annorlunda sättBallast, tillverkad av krossad sten, används vid anläggning av vägar och järnvägar, vid hus-byggnationer samt ingår som en viktig komponent i betong. Beroende på applikation ställs olika krav på ballastens dimension och fördelning, det vill säga storlek och form på stenarna och blandningen mellan stora och små stenar.


Kontroll av ballastens innehåll genomförs idag mestadels med manuella metoder som siktning genom olika typer av raster. Dessa metoder är långsamma, arbetskrävande och dyra. Därför finns behov av att redan vid krossen i realtid kunna göra tillförlitliga mätningar för att kontrollera kvaliteten och styra processen.


I ett tidigare samarbete har Cirrus Consulting AB, Chalmers och FOI utvecklat en teknik som bygger på radar och som har testats i laboratoriemiljö. Ett patent, som idag ägs av RocksRay Sweden AB omfattar principerna. Tekniken bygger på mikro-vågsradar med våglängd som de individuella föremålen som ska mätas. Mätdata behandlas sedan via egenutvecklade algoritmer och resultatet visar dimension och fördelning av ballasten.


RocksRay Sweden AB avser nu gå vidare och utveckla en mätutrustning som kan användas

inom produktionen.